Ctgb toelatingsnieuws

26 | 03 | 2020

Ctgb toelatingsnieuws

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar maart-vergadering drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, van zes middelen de toelating uitgebreid, twee middelen geherregistreerd en van één middel de toelating ingetrokken. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Zaadbehandelingsmiddel Vibrance Corn toegelaten
Het nieuwe fungicide Vibrance Corn (werkzame stoffen fludioxonil, metalaxyl-M en sedaxaan) is toegelaten voor zaadbehandeling van mais. De relatief nieuwe werkzame stof sedaxaan was al toegelaten in mais en suikermais in het solo-product Vibrance. De combinatie van de drie stoffen was eerder al toegelaten voor suikerbieten (Vibrance SB). Daarnaast is er voor zaadbehandeling van granen een toelating voor Vibrance Duo (fludioxonil en sedaxaan) en Vibrance Star (fludioxonil, sedaxaan en triticonazool). Nieuw biologisch fungicide voor tomaat en paprika
Het product Amylo-X WG (werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747) wordt toegelaten voor professioneel gebruik in de bedekte teelt van tomaat en paprika. Kleine toepassingen Gazelle, Previcur Energy en Batavia
De toelating van het insecticide Gazelle wordt uitgebreid met koolzaad (onbedekte teelt), aardbei vermeerderingsteelt, asperge, koolrabi (onbedekte teelt) en spruitkool (onbedekte teelt). Een aantal gewassen zijn aangevraagd, maar niet toegelaten, waaronder ‘veredeling en zaadteelt’.

Het fungicide Previcur Energy (fosetyl en propamocarb) wordt uitgebreid met de volgende kleine toepassingen:

  • Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt d.m.v. gewasbehandeling
  • Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt) d.m.v. gewasbehandeling
  • Potplanten (bedekte teelt) d.m.v. gewasbehandeling;
  • Potplanten (bedekte teelt) d.m.v. druppelbehandeling, aangietbehandeling via eb/vloed systeem.

Het insecticide Batavia wordt uitgebreid met vele kleine akkerbouw-, fruit- en groentengewassen, waaronder aardbei (bedekte teelt), bessen (onbedekte teelt) en houtig kleinfruit (bedekte teelt). Batavia was al toegelaten in een vrij brede range van gewassen, waaronder ook sierteelten en bedekte veredeling en zaadteelt. Zie voor het volledige Batavia-etiket de Ctgb-site (nieuwe etiket wordt circa 10 dagen na de Ctgb-vergadering gepubliceerd).

Het Ctgb-persbericht noemt ook de uitbreiding van de toelating van Rhizopon AA poeder 0,5% in veredeling en zaadteelt (bedekte opkweek van plantmateriaal). Dit was echter al in de vorige Collegevergadering besloten, maar per abuis niet in het Ctgb-nieuwsbericht van februari opgenomen. Zie Plantum-nieuwsbericht [https://plantum.nl/wp-content/uploads/Uitbreiding-toelating-stekpoeder-voor-veredeling-en-zaadteelt.pdf].

Aantal toepassingen per teeltcyclus
Bij het biologisch fungicide Karma (werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat) wordt het gebruik uitgebreid met een aantal toepassingen in de bedekte teelt van courgette, komkommer, aardbei, braam en framboos, sla, spinazie-achtigen, boon met peul, erwt met peul, bladkoolachtigen en kruidenteelt. Het aantal toepassingen was vastgesteld per 12 maanden en wordt met dit besluit vastgesteld per teeltcyclus. Karma is in deze gewassen toegelaten voor bestrijding van echte meeldauw. Herregistratie azoxystrobin-producten
Opnieuw zijn twee producten met de werkzame stof azoxystrobin geherregistreerd:
  • Mirador Xtra (azoxystrobin en cyproconazool): De herregistratie betreft de bestaande gebruiken in zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst, zomer- en winterrogge en triticale. Bij de herregistratie wordt het gebruik uitgebreid met een toepassing in bieten en een kleine toepassing in haver. Voor zowel bestaande als nieuwe toepassingen wordt bij deze herbeoordeling een nieuwe restrictie, die het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden uitsluit, opgenomen op het WG.
  • Amistar Top (azoxystrobin en difenoconazool): Dit middel wordt afgewezen voor de toepassingen in augurk, courgette en pompoen-achtigen. Voor deze gewassen kan geen veilig gebruik worden aangetoond voor zoogdieren en vogels.

Het fungicide behoudt danwel krijgt toelating in de onbedekte teelten van sluitkool-achtigen, bloemkool-achtigen, bladkool-achtigen, wortelgewassen en prei en als kleine toepassingen in de onbedekte teelten van witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei, wortel- en knolgewassen met uitzondering van wortelgewassen, bosui, stengelgroenten met uitzondering van prei, aromatische kruidgewassen en in de bedekte veredelings- en zaadteelt.

Bij dit besluit op de herregistratie vervallen bestaande gebruiken in sierteeltgewassen en in de onbedekte teelt van courgette. Tevens veranderen bij dit besluit de toepassingsdetails voor een aantal toepassingen, en wordt een nieuwe restrictie voorgeschreven ter bescherming van en zoogdieren.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap