Doe mee aan arbeidsmarktonderzoek Colland

26 | 02 | 2020

Doe mee aan arbeidsmarktonderzoek Colland

  • Heeft u de juiste werknemers op de juiste plaats?
  • Sluit uw huidige personeelsbestand goed aan bij de werkzaamheden in uw bedrijf?
  • Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden?

De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Bij actief arbeidsmarktbeleid kunt u bijvoorbeeld denken aan de juiste instroom en vakkennis. Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Uw deelname aan het onderzoek doet ertoe
Door uw deelname aan het onderzoek krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector en in uw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door u wordt gevraagd en in uw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we dus ook u nodig. Uitvoering van het onderzoek en privacy
Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er, samen met de vakbonden, afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

In de periode vanaf 27 februari tot en met april 2020 wordt een groot aantal ondernemers per mail, brief en/of telefonisch benaderd.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op hun website en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap