Drie uitbreidingen toelatingen voor zaadteelten

2 | 09 | 2019

Drie uitbreidingen toelatingen voor zaadteelten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar augustus-vergadering drie toelatingen/uitbreidingen van toelatingen afgegeven voor onder andere diverse zaadteelten:

  • het herbicide Fox 480 FS (bifenox) van Adama heeft een uitbreiding gekregen voor ‘graszaadteelt met uitzondering van Engels raaigras’. De toelating geldt voor een split-toepassing: 0,65 l/ha in het najaar en 0,65 l/ha in het voorjaar. Engels raaigras is uitgezonderd omdat dit geen erkende ‘kleine toepassing’ is (areaal meer dan 5.000 ha). De Werkgroep Graszaad en Graszoden van Plantum is al enige tijd in samenwerking met Adama en met financiële steun van het Fonds Kleine Toepassingen, bezig het voor een ‘grote toepassing’ benodigde effectiviteitsonderzoek voor Engels raaigras uit te voeren. Daarnaast is de afgelopen jaren een vrijstelling aangevraagd en verkregen voor de voorjaarstoepassing, dat wordt naar verwachting ook weer gedaan voor Engels raaigras voor voorjaar 2020. Ook zet Plantum zich onverminderd in om graszaadteelt als geheel als kleine toepassing erkend te krijgen;
  • het herbicide Bonalan (benfluralin), dat reeds toegelaten was in een aantal groentegewassen, heeft een uitbreiding gekregen met de volgende kleine toepassingen (allemaal voor de onbedekte teelten): afrikaantjes (groenbemester), sluitkoolachtigen,  bladkoolachtigen, koolrabi, liatris, veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, graan, graszaad, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen;
  • een nieuw middel Alibi Flora (azoxystrobin en difenoconazool) van Syngenta is toegelaten voor een brede range aan sierteeltgewassen, waaronder ook bloemenzaadteelt (zowel bedekt als onbedekt). De combinatie van deze twee werkzame stoffen is dezelfde als in Amistar Top. Amistar Top is voornamelijk in groentegewassen toegelaten en wordt momenteel geherregistreerd. Daarbij is ook nog een verdere uitbreiding van het etiket (met onder andere ‘veredeling en zaadteelt – breed’) aangevraagd.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap