Drie uitbreidingen toelatingen voor zaadteelten

2 | 09 | 2019

Drie uitbreidingen toelatingen voor zaadteelten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar augustus-vergadering drie toelatingen/uitbreidingen van toelatingen afgegeven voor onder andere diverse zaadteelten:

  • het herbicide Fox 480 FS (bifenox) van Adama heeft een uitbreiding gekregen voor ‘graszaadteelt met uitzondering van Engels raaigras’. De toelating geldt voor een split-toepassing: 0,65 l/ha in het najaar en 0,65 l/ha in het voorjaar. Engels raaigras is uitgezonderd omdat dit geen erkende ‘kleine toepassing’ is (areaal meer dan 5.000 ha). De Werkgroep Graszaad en Graszoden van Plantum is al enige tijd in samenwerking met Adama en met financiële steun van het Fonds Kleine Toepassingen, bezig het voor een ‘grote toepassing’ benodigde effectiviteitsonderzoek voor Engels raaigras uit te voeren. Daarnaast is de afgelopen jaren een vrijstelling aangevraagd en verkregen voor de voorjaarstoepassing, dat wordt naar verwachting ook weer gedaan voor Engels raaigras voor voorjaar 2020. Ook zet Plantum zich onverminderd in om graszaadteelt als geheel als kleine toepassing erkend te krijgen;
  • het herbicide Bonalan (benfluralin), dat reeds toegelaten was in een aantal groentegewassen, heeft een uitbreiding gekregen met de volgende kleine toepassingen (allemaal voor de onbedekte teelten): afrikaantjes (groenbemester), sluitkoolachtigen,  bladkoolachtigen, koolrabi, liatris, veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (met uitzondering van aardappel, mais, graan, graszaad, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen;
  • een nieuw middel Alibi Flora (azoxystrobin en difenoconazool) van Syngenta is toegelaten voor een brede range aan sierteeltgewassen, waaronder ook bloemenzaadteelt (zowel bedekt als onbedekt). De combinatie van deze twee werkzame stoffen is dezelfde als in Amistar Top. Amistar Top is voornamelijk in groentegewassen toegelaten en wordt momenteel geherregistreerd. Daarbij is ook nog een verdere uitbreiding van het etiket (met onder andere ‘veredeling en zaadteelt – breed’) aangevraagd.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap