Eerste SeedNL project start in Nigeria

30 | 04 | 2021

Eerste SeedNL project start in Nigeria

Tijdens de formele start van het programma was er veel aandacht voor grote uitdagingen waar Nigeria voor staat en de rol van verbeterde zaden om bij te dragen aan de oplossingen. De pandemie heeft ook in dit land het belang van voedselzekerheid extra onder de aandacht gebracht.

Het programma  heeft een breed mandaat om de Nigeriaanse en Nederlandse zaaizaadsectoren bij elkaar te brengen om de beschikbaarheid van lokaal aangepaste zaden en pootgoed beschikbaar te maken voor meer boeren. Het programma wil aan het systeem bijdragen door naast rassenproeven en het ondersteunen van de zaaizaadsector, ook aandacht te geven aan voorlichting en training van boeren en sectormedewerkers. Ook wordt er gedacht aan bredere doelen zoals het stroomlijnen van donor projecten en het verder ontwikkelen van beleid, wetgeving en de uitvoering daarvan. Sprekers legden er de nadruk op dat het programma niet gaat voor ‘quick fixes’ maar om systemische ontwikkeling van dit essentiële onderdeel van de  land- en tuinbouw op basis van een al geformuleerde National Seed Road Map:

Vanuit Nederland is CDI-Wageningen UR de coördinerende partij; in Nigeria Sahel Consulting. CSP partners komen uit overhead, kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en boerenorganisaties in beide landen. De opening, en ook toekomstige ontwikkelingen zijn te volgen op de  CSP website.

Het is het eerste grote project in het kader van SeedNL, een samenwerkingsverband van Plantum en de ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap