Eindbod cao Glastuinbouw

11 | 01 | 2022

Eindbod cao Glastuinbouw

In het eindbod dat door Plantum, LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland aan de vakorganisaties is gedaan wordt voorgesteld een cao af te sluiten voor de periode 1 januari 2020 – 1 januari 2023.  De eerste loonsverhoging per 1 januari 2022 is 3% en de volgende loonsverhoging op 1 oktober 2022 is 2,5%. Per 1 januari 2022 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 500,-. Nadat het eindbod is geaccepteerd en het akkoord definitief is wordt deze eenmalige uitkering van € 500,= uitbetaald aan de werknemers die geheel 2021 in dienst zijn geweest. Dit is naar rato van het dienstverband.

Jaarurenmodel
De toeslagen in het eindbod voor het jaarurenmodel en het standaard contract zijn gelijkgetrokken en  vereenvoudigd. De toeslag voor onregelmatige uren en feestdagen is 50% en die voor overwerk is 35%. Op zondag blijft de toeslag 100%. Wel blijft het mogelijk structureel op zondag zonder te toeslag te werken, zoals nu in de glastuinbouwregeling+ is opgenomen. Ook de weekploegendiensten blijven bestaan.

De tekst van het volledige eindbod treft u hier aan. De vakorganisaties raadplegen de komende tijd hun leden en laten uiterlijk 1 februari a.s. weten of deze instemmen met het eindbod. Wij zullen u hier dan over informeren. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Jaap den Dekker. Woordvoerder Ilse Lensink is beschikbaar voor vragen van de media.

Eindbod in meerdere talen
Uiterlijk vrijdag 14 januari a.s. wordt het eindbod in het Pools, Roemeens en Engels verspreid zodat de werkgevers hun werknemers kunnen informeren over het eindbod.

Gerelateerde artikelen

Nederlands AI congres 2024

De Nederlandse AI Coalitie streeft naar een toekomst waarin technologie en menselijke waarden samengaan. Dit...

Lees meer

VVD Tweede Kamerlid Meulenkamp bezoekt Enza Zaden en Incotec

Op 12 februari bracht Tweede Kamerlid Kamerlid Wim Meulenkamp van de VVD een werkbezoek aan...

Lees meer

SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

De Europese Commissie trekt de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in na eerdere afwijzing door...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap