EP – snel duidelijkheid nodig over octrooien op natuurlijke planteigenschappen

19 | 09 | 2019

EP – snel duidelijkheid nodig over octrooien op natuurlijke planteigenschappen

Vandaag heeft het Europees Parlement (EP) nagenoeg unaniem in grote meerderheid een resolutie aangenomen die oproept om snel een einde te maken aan octrooien op eigenschappen die zijn ingebouwd in de plant door middel van natuurlijke processen zoals kruising en selectie.

Drie Nederlandse Europarlementariërs, te weten Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP), hebben een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van deze resolutie. Niels Louwaars, directeur van Plantum, geeft aan zeer dankbaar te zijn voor de enorme inzet van deze Europarlementariërs om dit, voor veredelaars en ook de Nederlandse boeren en tuinders zo belangrijke onderwerp, krachtig op de agenda te zetten.

Het leek erop dat dit soort octrooien van de baan waren toen het Europees Octrooi Bureau (EOB) besloot om per 1 juli 2017 geen octrooi meer te verlenen op planten met eigenschappen die ‘het product zijn van wezenlijk biologische processen’. Echter, dit besluit werd juridisch aangevochten waardoor er nu grote onduidelijkheid heerst. De hoogste juridische instantie van het EOB, de Grote Kamer van Beroep, buigt zich er nu over. In deze procedure mogen partijen hun standpunt inbrengen. Door de aangenomen resolutie kan het Europees Parlement zo’n inbreng formuleren die de jarenlange inzet van Plantum ondersteunt.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap