EU marktregels uitgangsmateriaal op de schop

6 | 07 | 2021

EU marktregels uitgangsmateriaal op de schop

De Europese Commissie geeft op dit moment belanghebbenden tot 13 juli a.s. de mogelijkheid te reageren op de roadmap Inception Impact Assessment (volg deze link voor meer informatie). Het document geeft inzicht in het traject van 2007  tot 2014 en het opnieuw opstarten van werken aan aanpassingen vanaf najaar 2019.
De Europese Commissie is van mening dat de verkeersrichtlijnen goed werken, maar wil aanpassingen doen om ze te harmoniseren en er daarnaast meer flexibiliteit in te brengen. Daarnaast kijkt men hoe de doelen uit de Green Deal, Boer tot Bord strategie en Biodiversiteitsstrategie kunnen doorwerken in de regels.

De afgelopen paar weken is binnen Plantum, onder andere in het bestuur van de afdeling landbouw en voedingstuinbouw zaden, gewerkt aan een reactie die recht doet aan de diversiteit in de achterban. De reactie geeft op hoofdlijnen een aantal punten die we aan de Europese Commissie willen meegeven bij het uitwerken van hun voorstellen voor regelgeving. Eind 2021 verwachten we de daarvan de eerste versies voor een consultatieronde.

De hoofdboodschap die we meegeven is dat de nieuwe of aangepaste regels aansluiten bij de unieke kenmerken die ieder gewas en gewastype heeft en bepalend zijn voor hoe ze op de markt gezet worden. Landbouwzaden zijn iets heel anders dan groentezaden of zaden van siergewassen, laatstaan jonge planten of pootgoed. Plantum pleit voor diversiteit al naar gelang wat goed werkt en wat nodig is per gewas en type uitgangsmateriaal.

Duurzaamheid tegenover biodiversiteit
In de Green Deal worden zowel doelen op het vlak van duurzaamheid als op het vlak van biodiversiteit gegeven. We zien dat de Europese Commissie gecharmeerd is van het idee duurzaamheidskenmerken te laten beproeven via het Cultuur en gebruikswaardeonderzoek (CGO). Het CGO wordt op dit moment alleen uitgevoerd voor landbouwgewassen en Plantum is van mening dat dat zo moet blijven. Daarnaast zijn we van mening dat er geen extra kenmerken verplicht opgenomen hoeven worden in het CGO.

Iedere drempel die de Europese Commissie neerlegt voor markttoegang, gaat namelijk ten koste van diversiteit op de markt. Dat geldt zeker  ook voor groente- en sierteeltgewassen, waar markten zeer divers zijn en baat hebben bij een zo groot en divers mogelijk aanbod aan rassen in de teelt.

Amateurmarkt en niches
Een aandachtspunt waar de Europese Commissie mee aan de gang gaat is de amateurmarkt en de regels die daarvoor gelden. Er zijn spelers die behoefte hebben aan een eenvoudiger proces om novelties op de markt te kunnen zetten. Dit zijn producten die in bestaande regels voor markttoegang niet goed tot hun recht komen (denk aan TPS of aardbeien uit zaad). Plantum is voorstander van meer ruimte, mits deze ruimte geen inbreuk betekent op de kern van de regelgeving voor professioneel gebruik; kwaliteit, identiteit en plantgezondheid. De volledige reactie is vanaf donderdagmiddag 8 juli te lezen op de pagina van de Europese Commissie.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap