Farm to Fork impact berekend

31 | 08 | 2021

Farm to Fork impact berekend

Het EU Joint Research Centre  (JRC) heeft begin augustus 2021 een scenariostudie gepresenteerd voor de farm to fork en biodiversiteitsstrategie. Het JRC is het onderdeel van de Europese Commissie dat de wetenschappelijke onderbouwing geeft voor het ontwikkelde EU beleid.

Het JRC heeft het CAPRI- rekenmodel dat gebruikt wordt om de impact van het beleid in het gemeenschappelijk landbouwbeleid aangepast om daarin de impact van de Farm to Fork en Biodiversiteitsstrategie te berekenen. Zoals bij ieder model geven de uitkomsten een indicatie maar geen garantie, bovendien zijn niet alle maatregelen door te rekenen in het model (bijvoorbeeld de impact van plannen voor het tegengaan van voedselverspilling).

Opvallende resultaten akkerbouw, groententeelt en veehouderij
Er zijn een aantal zaken die in het oog springen in de rapportage. Zo is er over de hele breedte een negatieve economische impact op de landbouw.

Voor granen projecteert men een 15% lager aanbod in 2030 vanwege een 4% kleiner areaal en een 11% kleinere oogst, onder meer door minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gangbare teelt en een toename van biologische teelt. Hoewel het areaal groenteteelt nagenoeg gelijk blijft, loopt het aanbod ook terug met 12% door kleinere oogsten als gevolg van minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Ook in de veehouderij ziet het JRC lager aanbod van vlees en zuivel, wat zal resulteren in hogere prijzen voor de consument.  

Verwachte reactie prijzen
Waar voor vlees nog een positief resultaat verwacht wordt voor de producent, is de economische situatie met name voor de akkerbouw zorgelijk. De prijs van het product zal weliswaar hoger zijn en de productiekosten door wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen lager, toch compenseert dat  de 12% lagere opbrengst per hectare niet. In de groenteteelt wordt verwacht dat de prijzen van de producten dusdanig stijgen zodat de economische impact voor de producenten minimaal is. Wat winnen we er mee?
De maatregelen uit de Farm to fork strategie hebben naast een economische impact ook een milieu-impact. Zo loopt het stikstofoverschot in de bodem met een kwart terug en wordt de uitstoot van broeikasgassen in de agrarische sector met zo’n 20% teruggebracht waarbij 15% door CO2 reductie.

Als Plantum zetten we ons in om de doelen van de Green Deal te ondersteunen. Deze scenariostudie toont de noodzaak daarvan aan met name om het wegvallen van mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en lagere oogsten daardoor tegen te gaan.

Lees de volledige analyse van het Joint Research Centre hier.

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap