Geen VSCU in groenten en fruit?

9 | 10 | 2023

Introductie van een (Duurzaamheids-) Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (VSCU) voor groenten en fruit zal niet leiden tot een duurzamer teelt van de rassen. Wel is duidelijk dat VSCU de registratie van rassen bemoeilijkt en diversiteit negatief beïnvloed. Dat geldt met name voor kleinere gewassen en (professionele-) niche toepassingen. Bovendien verhoogt het de kosten voor boeren en in de waardeketens, wat uiteindelijk de toegang tot en betaalbaarheid van kwaliteitsvoedsel schaadt voor EU burgers. Met een VSCU wordt zo het tegenovergestelde bereikt van de doelen van de Green Deal.
 

VSCU sluit niet aan op Farm to Fork

De Europese Commissie stelt dat het invoeren van een VSCU een bijdrage levert aan het halen van duurzaamheidsdoelen die in de Farm to Fork-strategie staan. De Farm to Fork-strategie geeft echter geen directe aanleiding tot een VSCU, zoals wordt gesuggereerd in het voorstel van de Europese Commissie. De Farm to Fork-strategie zegt überhaupt niet veel over zaden. Enkel dat duurzame voedselsystemen mede afhankelijk zijn van beschikbaarheid van zaden en van diversiteit.
 

Toegang tot goed uitgangsmateriaal

Uitgangspunt van de Farm to Fork-strategie is dat boeren toegang moeten hebben tot een reeks kwaliteitszaden voor plantenrassen die aangepast zijn aan de druk van klimaatverandering. In de strategie staat dat de registratie van rassen makkelijker moet worden; ook voor biologische landbouw. Daarnaast wil moet markttoegang gegarandeerd zijn voor traditionele en lokaal aangepaste rassen. Andere doelen die in relatie staan tot verbeterde rassen, teelt en voedsel zijn bijvoorbeeld het behoud van de betaalbaarheid van goed voedsel en eerlijkere economische rendementen in de voedselwaardeketen. Farm to Fork stelt ook dat het meest duurzame voedsel het meest betaalbare moet worden en het verbeteren van de concurrentiekracht van de agrarische sector.
 

VSCU als financiële last

In de impact assessment van de Europese Commissie staat dat in de huidige situatie voor landbouwgewassen de kostprijs voor een ras gemiddeld 3.200 euro per jaar is. Voor groenten wordt het onderzoek naar verwachting twee jaar uitgevoerd en voor fruit zelfs vier jaar. Aangenomen dat het onderzoek net zo duur zal zijn als dat van landbouwgewassen, zouden veredelaars van fruitgewassen tot wel 12.800 euro per ras aan extra kosten krijgen,

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap