Genome editing bij planten

1 | 05 | 2019

Genome editing bij planten

Het Rathenau Instituut, een instelling voor onderzoek en debat over de invloed van wetenschap, innovatie en technologie op ons leven, heeft een literatuurstudie gedaan naar genome editing bij planten. Plantum vindt het maatschappelijk debat over CRISPR-Cas, waar dit rapport aan wil bijdragen, belangrijk. Wij ondersteunen het huidige kabinet dat op korte termijn CRISPR-Cas (genome editing) wil vrijstellen voor de regels van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Daarmee wil de regering een aantal maatschappelijke doelen in de landbouw ondersteunen.

Tegelijk is de overheid een traject gestart waarbij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven spreken over een modernisering van het biotechnologiebeleid op de terreinen landbouw, gezondheid en industrie. Het idee om op korte termijn naar een complexe nieuwe regelgeving te streven is contraproductief.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap