Genome editing bij planten

1 | 05 | 2019

Genome editing bij planten

Het Rathenau Instituut, een instelling voor onderzoek en debat over de invloed van wetenschap, innovatie en technologie op ons leven, heeft een literatuurstudie gedaan naar genome editing bij planten. Plantum vindt het maatschappelijk debat over CRISPR-Cas, waar dit rapport aan wil bijdragen, belangrijk. Wij ondersteunen het huidige kabinet dat op korte termijn CRISPR-Cas (genome editing) wil vrijstellen voor de regels van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Daarmee wil de regering een aantal maatschappelijke doelen in de landbouw ondersteunen.

Tegelijk is de overheid een traject gestart waarbij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven spreken over een modernisering van het biotechnologiebeleid op de terreinen landbouw, gezondheid en industrie. Het idee om op korte termijn naar een complexe nieuwe regelgeving te streven is contraproductief.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap