Graszaadteelt blij met vrijstelling Amistar

4 | 05 | 2021

Graszaadteelt blij met vrijstelling Amistar

De schimmelziekte zwarte roest is de laatste jaren een steeds groter probleem geworden in de graszaadteelt, met name in Engels raaigras. Door veranderende klimaatomstandigheden neemt de ziektedruk toe. Dat terwijl sinds vorig jaar er nog maar één middel is toegelaten in graszaadteelt om zwarte roest te bestrijden (Prosaro; werkzame stoffen tebuconazool en prothioconazool), dat ook slechts 1 maal per jaar in een dosering van 1 l/ha toegepast mag worden. De Werkgroep Graszaad en Graszoden laat dan ook al enkele jaren onderzoek uitvoeren om geschikte nieuwe middelen te vinden en overlegt met gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten over de mogelijkheden voor toelating. Vorig jaar zijn ook veel inspanningen verricht om een tijdelijke vrijstelling te krijgen voor een fungicide, maar toen helaas zonder succes.

De Werkgroep zet het werk om reguliere toelatingen voor fungiciden in graszaadteelt te verkrijgen in 2021 voort. Ter overbrugging naar die toelatingen kon nu met ondersteuning van toelatinghouder Syngenta een vrijstelling verkregen worden voor Amistar (azoxystrobin) voor de zaadteelt van Engels raaigras. Voorzitter van de Werkgroep Jeroen Giesen (DSV) is verheugd: “Deze vrijstelling komt net op tijd, want de situatie is echt nijpend. Zwarte roest kan in korte tijd door een graszaadperceel woekeren en doordat de schimmel juist de aar aantast, de opbrengt van een perceel meer dan halveren. Met slechts 1 middel dat slechts 1 keer toegepast mag worden, is de situatie te risicovol. En daarmee wordt de graszaadteelt onaantrekkelijk voor een akkerbouwer. We zijn dan ook blij dat we nu een tijdelijke vrijstelling hebben verkregen voor toepassing van Amistar.”

De vrijstelling van Amistar treedt 1 mei 2021 in werking en vervalt op 28 augustus 2021. Er mag 2 keer 1 l/ha worden toegepast. Als toepassingsvoorwaarde is het gebruik van een driftreducerende techniek uit tenminste de klasse DRT90 voorgeschreven. Zie voor het volledige besluit en de toepassingsvoorwaarden de publicatie in de Staatscourant.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden is een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft om de teelt van graszaad en graszoden te ondersteunen en te bevorderen door onderzoek en voorlichting. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf graszaadbedrijven in Nederland, twee graszaadtelers (van LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden. De werkgroep wordt ondersteund door Plantum en BO Akkerbouw.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap