Grote uitbreiding toelating Geoxe

23 | 12 | 2021

Grote uitbreiding toelating Geoxe

In goede samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie, LTO Nederland Glastuinbouw Nederland en Plantum heeft Syngenta Crop Protection B.V. een grote uitbreiding van de toelating van Geoxe gerealiseerd. Woensdag 22 december 2021 heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide de toelating van Geoxe (werkzame stof: fludioxonil) uitgebreid met meer dan 20 gewasgroepen en enkele gewassen. Deze uitbreiding is gefinancierd door Syngenta en het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

Voor de telers van steenfruit en houtig kleinfruit is deze uitbreiding een verbetering van de mogelijkheden om schimmels te bestrijden. Daarnaast is het een belangrijke uitbreiding om te kunnen voldoen aan de bovenwettelijke Retail eisen, geeft Frederik Bunt, voorzitter van NFO-Productgroepen houtig kleinfruit en steenfruit, aan.

In diverse bloemisterij gewassen is Botrytis een knelpunt en kan deze schimmel voor uitval zorgen. Door een gewastoepassing met Geoxe wordt een verbetering van de beheersing van de schimmels in het IPM-systeem bloemisterij verkregen” aldus Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Voor de bestrijding van o.a. Botrytis hebben de kwekers van vaste planten en boomkwekerijgewassen nu een goed aanvullend middel in handen. Hiermee kunnen de kwekers voorlopig weer goed vooruit” aldus Peter van ’t Westeinde CEMP voor de boomkwekerij.

Plantum is namens de aspergeplantenkwekers met name blij met de toelating voor het dompelen van aspergeplanten. Daarmee kan weer enige bescherming meegegeven worden tegen bodemschimmels. Daarnaast is de brede toelating voor veredeling en zaadteelten een heel mooie aanvulling.

De NFO werkt intensief samen met toelatingshouders, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Plantum en andere sector organisaties in het behoud en verkrijgen van oplossingen voor de beheersing van ziekten en plagen. Deze grote uitbreiding van Geoxe, waarbij de NFO samen met Syngenta het initiatief nam, is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking.

Noot voor de redactie
Nadere informatie kan worden verkregen bij Jaco van Bruchem, beleidsmedewerker plantgezondheid NFO. Tel: 06 – 83 52 38 4

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap