Heeft u zich al geregistreerd bij Stichting PAWW?

13 | 03 | 2019

Heeft u zich al geregistreerd bij Stichting PAWW?

Sinds 1 januari 2019 moeten werkgevers in open teelten, glastuinbouw, tuinzaad en weefselkweek zich registreren bij de Stichting PAWW. Werkgevers hebben eind december een brief ontvangen met instructie hoe zij dit moeten doen. Werkgevers die zich nog niet geregistreerd hebben bij de Stichting PAWW zijn onlangs aangeschreven of krijgen binnenkort bericht.

Het is belangrijk dat u zich als werkgever registreert bij de Stichting PAWW. Wanneer zij geen aanmelding van u ontvangen, sturen zij over enige tijd nota’s op basis van een schatting van het aantal personeelsleden in uw bedrijf. Heeft u een brief van de stichting ontvangen, maar geen personeel (meer) in dienst? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de stichting via het contactformulier op hun website.

Werkgevers in de genoemde sectoren zijn met ingang van 1 januari van dit jaar verplicht bij werknemers 0,3% PAWW-premie in te houden. Deze premie dient te worden afgedragen aan de Stichting PAWW en daarvoor is registratie noodzakelijk. Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van deze private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode van de WW weer verhoogd naar 38 maanden. Werknemers die daarvoor in aanmerking komen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze private uitkering als hun WW-uitkering eindigt na 24 maanden.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap