Herregistratie kwekersrechten Verenigd Koninkrijk

27 | 02 | 2023

Herregistratie kwekersrechten Verenigd Koninkrijk

EU-kwekersrechten hebben gelding op het hele EU-grondgebied. Door Brexit valt het Verenigd Koninkrijk sinds enige tijd formeel buiten deze zone. Als gevolg van de zogenoemde Withdrawal Agreement zijn EU-kwekersrechten tot nu toe zonder meer in het VK geldig geweest. Dit gaat veranderen vanaf 1 januari 2024.

Vanaf die datum zullen de aanvullende eisen, die gesteld worden aan het verkrijgen van een VK-kwekersrecht, ook gelden voor eerder verleende EU-kwekersrechten. Houders van EU-kwekersrechten zijn hierover, als het goed is, al direct geïnformeerd door de Britse autoriteiten (Animal and Plant Health Agency, APHA).

EU-kwekersrechten waarvoor niet voldaan wordt aan deze eisen kunnen per 1 januari 2024 ongeldig verklaard worden. Als u dit wilt voorkomen, dan is het belangrijk om bij APHA het volgende te melden:
1. Een bevestiging dat u houder bent van een EU-kwekersrecht, en een specificatie van welke rechten u wenst over te zetten;
2. Een adres in het VK van u of een namens u handelend agent;
3. Als de houder van het over te zetten EU-recht sinds 31 december 2020 is veranderd, dan wil APHA hier ook documentatie over ontvangen.

Meer informatie over deze procedure en de benodigde documentatie kunt u vinden in het bericht dat u als het goed is eerder heeft ontvangen van APHA. Als u deze informatie vóór 17 maart a.s. met hen deelt via deze link dan kan uw recht in april of mei in de Britse Gazette worden overgenomen.

Als u houder bent van een EU-kwekersrecht dat u wilt behouden voor het VK en u hierover geen bericht heeft gehad van APHA dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Bijl.

Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u bij hem terecht.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap