Infographic duurzame inzetbaarheid

9 | 04 | 2019

Infographic duurzame inzetbaarheid

De 0-meting ‘Duurzame inzetbaarheid werknemers tuinzaadbedrijven’ is afgerond en besproken binnen de klankbordgroep. De uitgebreide rapportage is in maart gepubliceerd. Om de uitkomsten breed binnen onze sector te delen, is een infographic opgesteld.

Vraag aan u
Verzoek aan u is deze infographic op korte termijn onder uw medewerkers te verspreiden. Enkele suggesties voor de wijze waarop dit plaats zou kunnen vinden:
  • digitaal persoonlijk gericht;
  • uitgereikt en toegelicht in het werkoverleg;
  • geprint en opgehangen in kantine en/of kleedruimte;
  • via intranet en/of daartoe ingerichte tv-schermen.

Wilt u posters op A3-formaat ontvangen dan vernemen wij dat graag per omgaande met de aantallen. U kunt dan een mail sturen naar duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.

Vervolg
In april/mei informeren wij u over de activiteiten die de Werkgroep duurzame inzetbaarheid in gang zal zetten. En waarvoor wij u en uw medewerkers zullen uitnodigen deel te nemen. Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: Kees Stam (projectleider), telefoon: 06 53 31 61 30, mail: duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap