Infographic duurzame inzetbaarheid

9 | 04 | 2019

Infographic duurzame inzetbaarheid

De 0-meting ‘Duurzame inzetbaarheid werknemers tuinzaadbedrijven’ is afgerond en besproken binnen de klankbordgroep. De uitgebreide rapportage is in maart gepubliceerd. Om de uitkomsten breed binnen onze sector te delen, is een infographic opgesteld.

Vraag aan u
Verzoek aan u is deze infographic op korte termijn onder uw medewerkers te verspreiden. Enkele suggesties voor de wijze waarop dit plaats zou kunnen vinden:
  • digitaal persoonlijk gericht;
  • uitgereikt en toegelicht in het werkoverleg;
  • geprint en opgehangen in kantine en/of kleedruimte;
  • via intranet en/of daartoe ingerichte tv-schermen.

Wilt u posters op A3-formaat ontvangen dan vernemen wij dat graag per omgaande met de aantallen. U kunt dan een mail sturen naar duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.

Vervolg
In april/mei informeren wij u over de activiteiten die de Werkgroep duurzame inzetbaarheid in gang zal zetten. En waarvoor wij u en uw medewerkers zullen uitnodigen deel te nemen. Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met: Kees Stam (projectleider), telefoon: 06 53 31 61 30, mail: duurzame-inzetbaarheid@plantum.nl.

Gerelateerde artikelen

Gezocht: Senior medewerker biodiversiteitsbeleid

Wij zoeken een collega die het internationale beleid van Plantum op het gebied van genetische...

Lees meer

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap