Inschrijving cursus Novel Breeding Tools

3 | 11 | 2020

Inschrijving cursus Novel Breeding Tools

Wilt u leren over de nieuwste moleculaire technieken in de veredeling? Wilt u weten welke kansen er liggen voor de veredelaar en de sector? Het veredelingsproces gaat sneller dan ooit en grote hoeveelheden samples kunnen tegelijkertijd, ‘high throughput’, worden verwerkt en de CRISPR/cas techniek biedt weer nieuwe mogelijkheden. In de opleiding Novel Breeding Tools krijgt u een overzicht van de nieuwste DNA-technieken en de mogelijkheden voor het gebruik in de groente- en sierteeltveredeling. Ook gaat u zelf met een van deze technieken aan de slag in het laboratorium. U leert welke eigenschappen van belang zijn bij de veredeling van een gewas. Uiteraard kunt u uw kennis toespitsen op het gewas van uw interesse.
Onder voorbehoud is de startdatum 21 januari 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, en voor inschrijvingen, kunt u hier terecht.

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met:

Nelleke Kreike
Lector Green Biotechnology, Hogeschool Inholland, Amsterdam.
Email: nelleke.kreike@inholland.nl
Tel: 06-21115471

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap