Instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw verhoogd naar 63 jaar

20 | 07 | 2023

Instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw verhoogd naar 63 jaar

De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80 procent te werken tegen 90 procent van het loon en met pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei zich de komende tijd door.

Instroomleeftijd omhoog
Vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd is de looptijd van de regeling de afgelopen jaren langer geworden. Hierdoor zijn de kosten van de regeling gestegen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de regeling, hebben sociale partners glastuinbouw besloten om de instroomleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 63 jaar en de dagvergoeding te verlagen. Verhoging in twee stappen
De verhoging gebeurt in twee stappen. Per 1 januari 2024 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 62,5 jaar. Per 1 januari 2025 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 63 jaar. Dit geldt dus voor alle nieuwe aanvragen met een ingangsdatum vanaf 2024. Voor bestaande deelnemers verandert er niets. Berekening dagvergoeding
Voor berekening van de dagvergoeding voor de werkgever wordt momenteel uitgegaan van functiegroep H met 11 treden. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit aangepast naar (maximaal) functiegroep G met 10 treden. Voor medewerkers die in een lagere functiegroep zitten, wordt naar rato een lagere vergoeding uitgekeerd. Medewerkers krijgen gewoon 90 procent van hun oude loon doorbetaald. Samenwerking sociale partners glastuinbouw
De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB ( Limburgse Land- en Tuinbouwbond), LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland), LTO Noord, Plantum en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie).                                                                                 Fonds Colland Arbeidsmarkt
De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over de seniorenregeling en de berekening van de dagvergoeding vindt u op de website van Colland Arbeidsmarkt

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap