Meststoffen met dubbeldoel

25 | 02 | 2021

Meststoffen met dubbeldoel

Mag je bij meststoffen naast hun hoofdwerking ook een eventuele nevenfunctie vermelden? Naast vragen over de wenselijkheid van een dergelijke vermelding is daarbij de vraag in hoeverre dit is toegelaten. Vanuit wettelijk kader zijn meststoffen met een dubbeldoel als volgt te onderscheiden:
 
1. Meststoffen met als (neven)werking gewasbeschermingsmiddel
2. Meststoffen met daarnaast werking als biostimulant
3. Meststoffen met daarnaast werking als groeiregulator
 
Met het in werking treden van de EU-verordening bemestingsproducten op 16 juli 2022 ontstaat er een nieuwe situatie bij het op de markt brengen van meststoffen die naast nutriëntenlevering tevens een andere functie dienen. Aanpalend is in de EG-verordening gewasbeschermingsmiddelen de begripsomschrijving van meststoffen, biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen aangebracht (vanaf 25 juni 2019).
Door deze afbakening tussen gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en meststoffen in de begripsomschrijvingen en werkingssfeer van de VO-EG gewasbeschermingsmiddelen en de EU-verordening bemestingsproducten (van toepassing vanaf 16 juli 2022) is er een duidelijke inperking ontstaan in de wijze waarop meststoffen met een dubbeldoel als gewasbeschermingsmiddel, biostimulant of groeiregulator kunnen worden vermarkt. Met name de begripsomschrijving van biostimulanten heeft hierbij een impact.
 
Hieronder vindt u een notitie die het NMI in opdracht van Meststoffen Nederland over dit onderwerp heeft opgesteld.
NMI-notitie-MNL-2020-Meststoffen-dubbeldoel-definitief-20210218-(002).pdf

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap