Meststoffen met dubbeldoel

25 | 02 | 2021

Meststoffen met dubbeldoel

Mag je bij meststoffen naast hun hoofdwerking ook een eventuele nevenfunctie vermelden? Naast vragen over de wenselijkheid van een dergelijke vermelding is daarbij de vraag in hoeverre dit is toegelaten. Vanuit wettelijk kader zijn meststoffen met een dubbeldoel als volgt te onderscheiden:
 
1. Meststoffen met als (neven)werking gewasbeschermingsmiddel
2. Meststoffen met daarnaast werking als biostimulant
3. Meststoffen met daarnaast werking als groeiregulator
 
Met het in werking treden van de EU-verordening bemestingsproducten op 16 juli 2022 ontstaat er een nieuwe situatie bij het op de markt brengen van meststoffen die naast nutriëntenlevering tevens een andere functie dienen. Aanpalend is in de EG-verordening gewasbeschermingsmiddelen de begripsomschrijving van meststoffen, biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen aangebracht (vanaf 25 juni 2019).
Door deze afbakening tussen gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en meststoffen in de begripsomschrijvingen en werkingssfeer van de VO-EG gewasbeschermingsmiddelen en de EU-verordening bemestingsproducten (van toepassing vanaf 16 juli 2022) is er een duidelijke inperking ontstaan in de wijze waarop meststoffen met een dubbeldoel als gewasbeschermingsmiddel, biostimulant of groeiregulator kunnen worden vermarkt. Met name de begripsomschrijving van biostimulanten heeft hierbij een impact.
 
Hieronder vindt u een notitie die het NMI in opdracht van Meststoffen Nederland over dit onderwerp heeft opgesteld.
NMI-notitie-MNL-2020-Meststoffen-dubbeldoel-definitief-20210218-(002).pdf

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap