Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

8 | 06 | 2021

Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

Het jaar 2020 was lastig voor de Europese Minor Uses Coordination Facility (MUCF)*. De coördinator en technisch expert vertrokken gedurende de Covid-pandemie. Er moest een nieuwe coördinator gevonden en ingewerkt worden en fysieke vergaderingen van de verschillende expertgroepen waren niet mogelijk. Hoewel de Covid-beperkingen nog niet ten einde zijn, hebben we vooruitgang geboekt in het online vergaderen en is de nieuwe coördinator Barbara Edler vol enthousiasme aan de slag gegaan. In de 14de nieuwsbrief van de MUCF kunt u meer lezen over de ontwikkelingen bij de MUCF en de onderwerpen in de voorjaarsvergaderingen van de Horizontal Expert Group (HEG) en de diverse Commodity Expert Groups (CEGs), waaronder de zadengroep waarin Plantum actief is: https://www.minoruses.eu/mucf/newsletters/14. *De MUCF is in 2015 ingesteld door de Europese Commissie, om Europees het werk aan ‘kleine toepassingen gewasbescherming’ te coördineren en te ondersteunen. De missie van de MUCF is ’telers in de EU in staat te stellen gewassen van hoge kwaliteit te produceren door lacunes in kleine toepassingen op te vullen door efficiënte samenwerking om de beschikbaarheid van chemische en niet-chemische hulpmiddelen binnen een geïntegreerd gewasbeschermingssysteem (IPM) te verbeteren’.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap