Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

8 | 06 | 2021

Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

Het jaar 2020 was lastig voor de Europese Minor Uses Coordination Facility (MUCF)*. De coördinator en technisch expert vertrokken gedurende de Covid-pandemie. Er moest een nieuwe coördinator gevonden en ingewerkt worden en fysieke vergaderingen van de verschillende expertgroepen waren niet mogelijk. Hoewel de Covid-beperkingen nog niet ten einde zijn, hebben we vooruitgang geboekt in het online vergaderen en is de nieuwe coördinator Barbara Edler vol enthousiasme aan de slag gegaan. In de 14de nieuwsbrief van de MUCF kunt u meer lezen over de ontwikkelingen bij de MUCF en de onderwerpen in de voorjaarsvergaderingen van de Horizontal Expert Group (HEG) en de diverse Commodity Expert Groups (CEGs), waaronder de zadengroep waarin Plantum actief is: https://www.minoruses.eu/mucf/newsletters/14. *De MUCF is in 2015 ingesteld door de Europese Commissie, om Europees het werk aan ‘kleine toepassingen gewasbescherming’ te coördineren en te ondersteunen. De missie van de MUCF is ’telers in de EU in staat te stellen gewassen van hoge kwaliteit te produceren door lacunes in kleine toepassingen op te vullen door efficiënte samenwerking om de beschikbaarheid van chemische en niet-chemische hulpmiddelen binnen een geïntegreerd gewasbeschermingssysteem (IPM) te verbeteren’.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap