Nieuwe Cao Weefselkweek

22 | 06 | 2021

Nieuwe Cao Weefselkweek

Het is nog steeds het plan om met de weefselkweeksector aan te sluiten bij de Cao Glastuinbouw. Nu er echter al langere tijd geen Cao Glastuinbouw is afgesloten en de Cao voor de Weefselkweeksector op 30 juni 2020 is geëindigd hebben Plantum en FNV overlegd om toch weer tijdelijk een Cao voor de weefselkweek sector af te sluiten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een eindbod van Plantum aan FNV die dit heeft geaccepteerd.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot 31 december 2021. Op 1 juli 2021 stijgen de schaalsalarissen met 1,5%. Voor weefselkweekbedrijven die in de afgelopen tijd de salarissen al hebben verhoogd zijn een aantal bijzondere afspraken gemaakt. Deze kunt u lezen in het eindbod dat u hier kunt downloaden. Ook is de nieuwe salaristabel en de tekst van de nieuwe Cao voor de Weefselkweeksector hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap