Nieuwe Cao Weefselkweek

22 | 06 | 2021

Nieuwe Cao Weefselkweek

Het is nog steeds het plan om met de weefselkweeksector aan te sluiten bij de Cao Glastuinbouw. Nu er echter al langere tijd geen Cao Glastuinbouw is afgesloten en de Cao voor de Weefselkweeksector op 30 juni 2020 is geëindigd hebben Plantum en FNV overlegd om toch weer tijdelijk een Cao voor de weefselkweek sector af te sluiten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een eindbod van Plantum aan FNV die dit heeft geaccepteerd.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot 31 december 2021. Op 1 juli 2021 stijgen de schaalsalarissen met 1,5%. Voor weefselkweekbedrijven die in de afgelopen tijd de salarissen al hebben verhoogd zijn een aantal bijzondere afspraken gemaakt. Deze kunt u lezen in het eindbod dat u hier kunt downloaden. Ook is de nieuwe salaristabel en de tekst van de nieuwe Cao voor de Weefselkweeksector hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap