Nieuwe inspectietarieven import VK

21 | 07 | 2022

Nieuwe inspectietarieven import VK

Defra voert twee wijzigingen door in het importregime voor het Verenigd Koninkrijk voor o.a. planten en uitgangsmateriaal. Beide wijzigingen worden van kracht vanaf 22 juli as.

Nieuwe tarieven
Defra introduceert nieuwe tarieven voor de invoerinspectie en identiteitscontrole voor jonge planten voor opplant en stekken die afkomstig zijn uit EU- en niet-EU-landen. De nieuwe tariefstructuur wordt gewijzigd: inspectie zal £32,15 gaan kosten en de identiteitscontrole £1,57. De frequenties van de importcontroles
Vanaf 22 juli 2022 implementeert Defra ook een nieuw controleregime voor de invoer van planten voor opplant en producten. Het doel daarvan is de inspectiepercentages voor deze goederen van EU- en niet-EU-oorsprong verder te harmoniseren.

De nieuwe controlefrequenties zullen erop gericht zijn het volume van invoerinspecties op niet-EU-producten en planten voor opplant te verminderen en ze zoveel mogelijk af te stemmen op de EU-controleniveaus voor vergelijkbare planten en plantaardige producten.

Bron: Defra (zie deze link)

Gerelateerde artikelen

Webinar: AOW in zicht

Ieder jaar stromen werknemers uit op basis van leeftijd. Zij gaan AOW ontvangen en een...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van...

Lees meer

Meld uw bedrijf aan voor Graduate School Matchmaking

Op 10 juni 2024 organiseert Plantum een matchmaking tussen aankomende PhD studenten en bedrijven in...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap