Nieuwe tekst CAO Tuinzaadbedrijven

10 | 06 | 2020

Nieuwe tekst CAO Tuinzaadbedrijven

De tekst van de CAO Tuinzaadbedrijven voor 2020 is beschikbaar in pdf-formaat en kunt u hier downloaden. In deze cao zijn de wijzigingen beperkt tot artikel 22 en 24. In artikel 22 wordt de loonsverhoging per 1 mei van 2,25% vastgelegd. Deze geldt voor de groentezaadbedrijven. Voor sierteeltbedrijven geldt een afwijkende bepaling waarbij de loonsverhoging van 2,25% pas ingaat per 1 december. Mocht in 2021 blijken dat de omzet van deze bedrijven in 2020 met minder dan 5% is verminderd ten opzichte van 2019 dan ontvangen werknemers een eenmalig uitkering van 2,25% van het salaris over de maanden mei tot en met november 2020.

Deze cao is tot stand gekomen in het begin van de COVID19 crises en daarom is ervoor gekozen deze afwijkende bepaling voor sierteelt op te nemen. Ook is besloten andere cao-gesprekspunten van Plantum en de vakorganisaties te laten rusten en bij een volgende cao weer op te pakken.

Er volgt nog een Engelse vertaling van de cao. Deze publiceren we op ons ledennet zodra deze beschikbaar komt.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap