PhD voorstel over groei in hoge dichtheid

1 | 07 | 2022

 

PhD voorstel over groei in hoge dichtheid

Het voorstel is geschreven in het kader van de Graduate School call, een programma waar aankomende PhD studenten tot 85% van hun onderzoeksbudget gefinancierd kunnen krijgen door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De overige 15% van het budget dient gefinancierd te worden door private partners.

Het voorstel
Hieronder vindt u een korte samenvatting van het voorstel van Mieke. Bijgevoegd ook de flyer die zij heeft gemaakt voor haar onderzoeksvoorstel. Ter informatie is ook de tekst van de Graduate School call bijgevoegd, met daarin de voorwaarden voor private cofinanciering.

———————————————————————————————————–

The growth-resilience trade-off is a major constraint in optimising yield and immunity. The main goal of the proposed research is to investigate the mechanism by which shade cues, that stimulate cell growth, modulate the NONEXPRESSOR OF PATHOGENESIS-RELATED GENES 1 (NPR1) protein, that is involved in both growth and resistance in plant species. 

NPR1 is critical for the downstream regulation of the defense hormone salicylic acid, and in my host group it was reported that the IĸB-like phosphodegron site Ser11/Ser15  of NPR1 can not be phosphorylated upon shade exposure. This phosphorylation site is responsible for the turnover of NPR1, therefore suggesting that the function of NPR1 is altered upon growth stimulating shade cues. 

In order to understand the role of NPR1 in the growth-defense trade-off I suggest studying the impact of shade on NPR1 characteristics in the nucleus and it’s downstream regulation in workpackage 1 and 2.

In my third workpackage I want to translate those results to a crop like tomato, rapeseed, sugar beet or maize.  I’ve already ideas about a method to involve my Arabidopsis research to another crop. However, I’m very open (and excited)  to discuss about this matter.

————————————————————————————————-

Interesse?
Heeft u interesse om mee te doen in het voorstel, of heeft u vragen over het voorstel? Neem dan contact op met Mieke van Vlaardingen (mieke.v.vlaardingen@gmail.com). Gelieve uw interesse (toezeggingen nog niet nodig) uiterlijk 15 juli kenbaar te maken bij Mieke, zodat zij een indicatie heeft over de interesse vanuit het bedrijfsleven.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap