Plantum eindbod voor Cao Tuinzaadbedrijven

20 | 12 | 2022

Plantum eindbod voor Cao Tuinzaadbedrijven

Plantum en de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV voerden op 16 december hun vierde overleg voor een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven.

Beide partijen, vakorganisaties en werkgevers, wilden graag voor 1 januari 2023 een cao-resultaat bekend maken aan hun leden en de werknemers in de sector. Door werkgevers is daarom en eindbod gedaan voor een cao met een looptijd van 12 maanden tot 31 december 2023.

Als de leden van de vakorganisaties dit eindbod accepteren gaan de salarisschalen en de feitelijke salarissen van de groepen A t/m H per 1 januari 2023 met 6% omhoog met een minimumverhoging van € 160,00.  Dit betekent dat als de 6% verhoging minder dan € 160,00 bedraagt, het salaris, op basis van een fulltime dienstverband, dan met € 160, = bruto per maand stijgt.

Medewerkers die per 1 januari 2023 minimaal 12 maanden in dienst zijn ontvangen daarnaast een eenmalige bruto uitkering van € 500,00. Dit bedrag wordt uitgekeerd in januari 2023. Voor deeltijd medewerkers is deze vergoeding naar rato van de omvang van het dienstverband. Werknemers die korter dan 12 maanden in dienst zijn ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van de lengte van het dienstverband.

De vakorganisaties hebben gemeld dat zij het eindbod gaan voorleggen aan hun leden en laten ons uiterlijk 5 januari as. weten of ze instemmen met dit eindbod. Na 5 januari zal  zullen wij u over de uitkomst informeren.

De tekst van het volledige eindbod is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap