Publicatie virus-factsheets

18 | 03 | 2021

Publicatie virus-factsheets

Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in de import, export en teelt van uitgangsmateriaal, groenten, bloemen en fruit. Het is daarom belangrijk dat Nederlandse handelsstromen en teelten gevrijwaard blijven van schadelijke organismen. In de PPS ‘Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV’ wordt daarom kennis ontwikkeld over organismen die een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse sector. Een van de onderliggende werkpakketten betreft ‘Virussen en viroïden en hun pathways’. Het doel is om de belangrijkste pathway’s van verschillende  virussen en viroïden in kaart te brengen. We hopen zo bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van deze schadelijke virussen in Nederland, en om snel te kunnen handelen als er toch een acute uitbraak plaatsvindt.

De laatste jaren worden we  steeds vaker geconfronteerd met (dreiging van) virus- en viroïden aantastingen in de glastuinbouw. De impact hiervan kan uiteenlopen van gering (latent aanwezig) tot aan ruiming van kassen omdat ze een quarantaine status hebben. Afhankelijk van het type virus verschilt de verspreidingsroute. Insecten als trips, witte vlieg, maar ook mensen en materialen kunnen virussen overbrengen, als het een mechanisch overdraagbaar virus betreft. Kennis over het type virus en verspreiding is dus heel belangrijk om het risico in te schatten en om de juiste maatregelen voor preventie te treffen. Om deze reden zijn van 5 verschillende virussen de belangrijkste kenmerken op een rij gezet in factsheets. Deze factsheets kunt u hier downloaden.

  • Komkommermozaïekvirus
  • Tabaksnecrosevirus
  • Tabaksratelvirus
  • Tomato brown rugose fruit virus
  • Tomato leaf curl New Delhi virus

Voor het verdere verloop in dit werkpakket ligt de focus op twee virussen. Dit betreft het mechanisch overdraagbare Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) en Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) dat door de tabakswittevlieg (Bemisia) wordt overgebracht en wordt gezien als een groot potentieel gevaar voor de Nederlandse productie van kasgroenten. Het afgelopen jaar is ToBRFV onderzocht. Dit jaar zal het onderzoek zich met name richten op de potentiële pathway’s van ToLCNDV.

Dit werkpakket binnen deze PPS ‘Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV’ wordt uitgevoerd onder leiding van René van der Vlugt door WUR Plant Research, in samenspraak met Plantum, VBN, G&FH, NVWA, Naktuinbouw en Glastuinbouw Nederland. Financiering vindt plaats door het Ministerie van LNV via de Topsector T&U, de samenwerkende keten partijen en Stichting KIJK.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap