Rapport van ARISA over kinderarbeid en minimumloon in de zadensector in India

11 | 06 | 2020

Rapport van ARISA over kinderarbeid en minimumloon in de zadensector in India

Bevindingen uit het rapport
Op 11 juni 2020 heeft ARISA een nieuw rapport over kinderarbeid en minimumloon in de katoen- en groentezaden sector in India uitgebracht. Het rapport laat zien dat het aantal gevallen van kinderarbeid sterk is afgenomen met ruim 37%  bij de groentezaadzaadproductie  in India sinds de publicatie van het vorige rapport in 2015. De afname is gerealiseerd door inzet van NGO’s, zaadbedrijven en andere stakeholders. De realiteit rondom het volledig voorkomen van kinderarbeid is echter weerbarstig. Veel zaadbedrijven hebben stappen ondernomen om kinderarbeid tegen te gaan, maar er zijn ook bedrijven, vooral lokale bedrijven, die nog meer zouden kunnen doen. Ook bij de Indiase lokale overheden is er nog winst te behalen. Lokale overheden ondersteunen activiteiten tegen kinderarbeid vaak in beperkte mate en geven geen prioriteit aan het onderwerp.

In het rapport wordt ook aangegeven dat de betaalde lonen vaak nog onder het minimumloon liggen. ARISA ziet nog weinig verbetering op dit punt. Wel wordt aangegeven dat een aantal zaadbedrijven die ook actief zijn vanuit Nederland pilotprojecten gestart zijn om inzicht te krijgen in de problematiek en de knelpunten. Het oplossen van deze problematiek is nog weerbarstiger dan die van de kinderarbeid, omdat pas echt veranderingen kunnen plaatsvinden als de grote meerderheid van stakeholders hier aan mee werkt. Het is goed dat er een start in aanpak is  gemaakt en volgens het rapport is het vooral belangrijk de effecten van inkoopprijzen mee te nemen bij de oplossingsrichtingen.

Acties vanuit de sector
De sector zaden en jonge planten is een internationale sector. Met hun partners, kantoren en onderzoeksstations in diverse landen kunnen de bedrijven in deze sector er voor zorgen dat boeren en tuinders toegang tot zaden en jonge planten hebben voor de verschillende klimaten en ecosystemen. Het produceren van de zaden gebeurt op veel locaties in het buitenland, hetzij in eigen beheer, via grootschalige zaadproducenten of door gecontracteerde zaadboeren. Met haar werkzaamheden zorgt de sector niet alleen voor goede zaden en jonge planten, maar ook voor de ontwikkeling van lokale economieën.

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust dat het werken in andere landen en culturen risico’s met zich meebrengt op het gebied van mensenrechten, zoals ten aanzien van kinderarbeid. Naarmate bedrijven zich meer bewust werden van kinderarbeid in de zaadproductie en ook het niet uitbetalen van minimumlonen begonnen ze actie te ondernemen. Men probeert inzicht te krijgen in de problematiek en risico’s in de eigen ontwikkelingsketen en vervolgens preventiemaatregelen en oplossingen te vinden. Sommige bedrijven begonnen al in 2004 met serieuze acties, anderen volgden later. De acties worden meestal op bedrijfsniveau uitgevoerd en in sommige gevallen werken ze met kleine groepen bedrijven.

De acties hebben betrekking op  bewustwording en betrokkenheid binnen het bedrijf, inventarisatie van risico’s met betrekking tot mensenrechten en de impact daarvan, integratie van risico-verlagende stappen in de bedrijfsprocessen, interne en externe monitoring en op communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen en buiten het bedrijf. Daarnaast zijn de acties vaak ook gericht op de verbetering van de leefsituatie van kinderen en/of gezinnen zelf. Meer informatie over specifieke activiteiten en projecten is te lezen in een artikel van Prophyta.

Rol van brancheorganisaties
In het verleden beschouwden bedrijven het mensenrechtenbeleid vaak als hun individuele verantwoordelijkheid in plaats van daar gezamenlijk aan te werken. In de afgelopen jaren is deze visie veranderd en wordt ook een rol voor zaadassociaties erkend. De International Seed Federation (ISF), de Asia and Pacific Seed Association (APSA) en Plantum hebben bijvoorbeeld een verklaring opgesteld tegen kinderarbeid. Naast de verklaringen delen zij ideeën over hoe kinderarbeid kan worden gestopt.

Sinds enige tijd onderzoekt Plantum of er een grotere rol voor de brancheorganisatie bestaat. Deze rol lijkt vooral gericht op bewustmaking en het uitwisselen van ervaringen. Plantum schrijft bijvoorbeeld regelmatig in haar nieuwsbrief over maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft informatiemateriaal hierover ontwikkeld en heeft eerder dit jaar een informatiebijeenkomst voor de leden georganiseerd over het voorkomen van kinderarbeid, de betekenis van leefbaar loon en hoe daar naar toe te werken, samen met de overheid, NGO’s en bedrijven uit andere sectoren.

De komende tijd zal Plantum onderzoeken of het haalbaar is om samen met de leden en relevante stakeholders de positieve trend, die is ingezet om bovengenoemde problematieken aan te pakken en te verminderen, verder uit te bouwen.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap