Tekst nieuwe Cao Glastuinbouw

7 | 04 | 2022

Tekst nieuwe Cao Glastuinbouw

De tekst van de nieuwe Cao Glastuinbouw is beschikbaar en kunt u hier downloaden. De Cao met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 wordt ingediend bij het ministerie van SZW. Er wordt een algemeen verbindend verklaring aangevraagd. De cao is dan van toepassing voor alle werkgevers en hun werknemers in de glastuinbouw. De terugwerkende kracht geldt alleen voor leden van Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO.

De lonen stijgen per 1 januari 2022 met 3% en per 1 oktober 2,5%. Meer wijzigingen vindt u in het uitgebrachte eindbod.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap