Tijdelijke cao-tekst en nieuw functiehandboek beschikbaar

29 | 07 | 2019

Tijdelijke cao-tekst en nieuw functiehandboek beschikbaar

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vrijdag 26 juli jl. een ontvangstbevestiging aan de cao-partijen gestuurd van de aangemelde cao voor de glastuinbouw. De cao heeft hiermee de formele status gekregen en is van toepassing voor de leden van LTO Nederland, Plantum en Glastuinbouw Nederland. Het ministerie beoordeelt de komende weken het verzoek van de cao-partijen om de cao Algemeen Verbindend te verklaren. Bekijk de integrale tekst van de CAO Glastuinbouw zoals deze aan SZW is gestuurd.

Vanwege de korte looptijd van deze cao wordt geen nieuw cao-boekje gedrukt. Het boekje wordt dus wel opgemaakt en online verspreid. Zodra deze beschikbaar is, wordt u hierover geïnformeerd. Tot die tijd kunt u gebruik maken van bovenstaande versie. Ook wordt gewerkt aan een Poolse en Engelstalige versie.

Functiehandboek
Het aangepaste Functiehandboek voor de glastuinbouw (zie artikel 33 van de cao) is ook beschikbaar. Hierin zijn de functies medewerker glastuinbouw II en medewerker glastuinbouw I herschreven en anders benoemd. Dit geeft naar de mening van de cao-partijen meer duidelijkheid. Het tellen van handelingen zijn niet meer leidend voor de indeling in loonschaal B of loonschaal C. Ook is er meer herkenning naar de onderscheiden typen teelt. Dit met als doel de herkenbaarheid te vergroten. De nieuwe functienamen zijn: B. Medewerker glastuinbouw productie II
00.2.2 (Groenteteelt)
00.2.2 (Potplanten)
00.3.2 (Bloementeelt)
00.4.2 (Veredelingsbedrijf) C. Medewerker glastuinbouw productie I
00.1.1 (Groenteteelt)
00.2.1 (Potplanten)
00.3.1 (Bloementeelt)
00.4.1 (Veredelingsbedrijf)
06. Operator/-machinebediener II Vragen?
Neem voor vragen contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw: telefoon 088 888 66 88, e-mail info@werkgeverslijn.nl.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap