Uitbreiding etiket Centium voor veredeling en zaadteelt

31 | 05 | 2022

Uitbreiding etiket Centium voor veredeling en zaadteelt

Het Ctgb heeft de door Plantum aangevraagde uitbreiding van de toelating voor Centium 360 CS (werkzame stof clomazone) in haar mei-vergadering geaccordeerd. Het was een lang gekoesterde wens van de zaadbedrijven om voor opkomst, na het zaaien of planten, het onkruidbestrijdingsmiddel Centium te kunnen inzetten om eenjarige breedbladige onkruiden te kunnen bestrijden. De toelating is nu uitbreid met: bladselderij, veredeling, zaadteelt van mosterd, zaadteelt van kruisbloemige groenbemesters, zaadteelt van bladraap, zaadteelt van zwaardherik, zaadteelt van stoppelknol, zaadteelt van spinazie-achtigen (m.u.v. spinazie), zaadteelt van Chinese kool, zaadteelt van koolrabi, en bloemenzaadteelt; alles onbedekte teelt.

Gebruik in een gewas is inclusief zaadteelt
Toelatinghouder FMC kon uitbreiding van de toelating voor een aantal zaadteelten ondersteunen, maar niet voor alle gewassen, vanwege risico op gewasschade. Daarom kon ‘zaadteelt – breed’ niet worden aangevraagd.

Daarnaast staan er al veel gewassen op het etiket waarvan toepassing óók in zaadteelt gewenst is, bijvoorbeeld wortelen, koolzaad en spinazie. Het Ctgb heeft bij deze aanvraag wederom bevestigd dat een aparte vermelding ‘zaadteelt van’ in deze gevallen niet nodig is: de toelating voor het gewas dekt alle fasen van een teelt, dus ook de zaadteelt.

Verder zijn de termen op het etiket voor de praktijk soms wat onduidelijk, omdat het Ctgb de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG) hanteert. Daar staat bijvoorbeeld ‘spinazie-achtigen’ op: dit is de verzamelgroep voor spinazie, snijbiet, tuinmelde en postelein. En omdat ‘spinazie’ (inclusief spinaziezaadteelt) al op het etiket stond, en blijft staan, komt daar nu dan “spinazie-achtigen m.u.v. spinazie” bij.

Derdenaanvraag
Naast een gewasschade- en aansprakelijkheidsvraagstuk speelde dat de potentiële omzet in de zaadteelten voor FMC te klein is om investeringen in een aparte aanvraag te rechtvaardigen. Daarom is besloten dat Plantum als ‘derde’ de aanvraag zou doen voor deze zeer kleine teelten, gefinancierd door de bedrijven, via de zogenaamde NLKUG procedure (Nederlandse Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel). Voor een dergelijke “derdenuitbreiding” geldt dat er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is beoordeeld door het Ctgb. Het Ctgb meldt daarom altijd in de toelating: “Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.”

De werkzame stof clomazone zit momenteel in het EU herregistratie proces. FMC verricht alle inspanningen en heeft budget voor deze herregistratie gealloceerd voor een succesvolle herregistratie. 

Belang en praktijkervaringen
Centium is een welkome aanvulling voor met name de zaadteelt van groenbemesters en bloemen. Vincent Enting (VanDinterSemo): “Door de toegenomen interesse bij boeren in groenbemesters, is het van groot belang dat er begonnen kan worden met een hoge kwaliteit uitgangsmateriaal. Door de toelating van Centium in kruisbloemige groenbemesters zoals mosterd en bladrammenas, kunnen we kwalitatief hoogwaardig zaaizaad in Nederland blijven vermeerderen. Vanwege het beperktere pakket aan chemische middelen, is het van steeds groter belang dat het zaaizaad dat boeren gebruiken, vrij is van onkruidzaden. Daarom is het essentieel dat we met de toelating van Centium een extra herbicide hebben dat ons helpt in de zaadteelt van groenbemesters voor de Nederlandse landbouw. Het onderzoek naar Centium heeft plaatsgevonden in Zeeland onder praktijkomstandigheden en daaruit blijkt het middel selectief is in vrijwel alle kruisbloemige groenbemesters.”

Wil Boogaard (Studieclub voor Groente- en Bloemzaadteelt “Eiland Tholen”) vult aan: “De uitbreiding met een reeks van toepassingen van Centium is bijzonder welkom. Met name bij de zaadteelt, waar we te maken hebben met een nul-tolerantie van zaden die niet tot de teelt behoren, kunnen we in de praktijk niet zonder chemische hulpmiddelen. Al meer dan 20 jaar testen we middelen op ons proefveld en Centium liet daarbij in diverse zaadgewassen goede resultaten zien.”

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap