Uitbreiding toelating stekpoeder voor veredeling en zaadteelt

2 | 03 | 2020

Uitbreiding toelating stekpoeder voor veredeling en zaadteelt

Op verzoek van Plantum heeft het College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Rhizopon AA poeder 0,5%, op basis van de werkzame stof indolylboterzuur, uit te breiden naar stekken voor veredeling en zaadteelt. Daarmee is het dippen van stekken voor bijvoorbeeld ouderlijnen in de groentenzaadteelt in de 0,5% gebruiksklare poeder nu toegelaten.

Rhizopon voor bevordering wortelvorming in alle uitgangsmateriaal-stekken
Rhizopon AA poeder 0,5% had alleen een toelating voor bevordering van wortelvorming bij stekken van sierteeltgewassen. Op verzoek van de veredelingsbedrijven is daar nu “stekken ten behoeve van veredeling en zaadteelt (bedekte opkweek plantmateriaal)” bijgekomen. Het gebruik van Rhizopon voor beworteling van vegetatief uitgangsmateriaal voor veredeling en zaadteelt voor niet-sierteeltgewassen is nu dus ook toegestaan.

Het Ctgb heeft het besluit in de februari-vergadering genomen, maar per abuis niet opgenomen in het nieuwsbericht dat is verstuurd, het is wel reeds aangepast in de bekendmakingen op de Ctgb-site.

Procedure ‘kleine toepassing’
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatingshouder Rhizopon en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Plantum. Omdat het een zéér kleine toepassing betreft, zijn de kosten voor de aanvraag en beoordeling niet terug te verdienen door de toelatingshouder. Daarom is een beroep gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen en wordt de aanvraag ook gedeeltelijk betaald door de veredelingsbedrijven.

Het gebruik in veredeling en zaadteelt is door het Ctgb beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, dat wil zeggen als ‘kleine toepassing’. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van het middel veredeling en zaadteelt komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap