Update groeiregulatie en gewasbescherming graszaadteelt

29 | 04 | 2021

Update groeiregulatie en gewasbescherming graszaadteelt

De Werkgroep Graszaad en Graszoden concludeert na drie jaar onderzoek dat groeiregulatie in de graszaadteelt een verzekeringspremie op hogere opbrengst geeft. Het praktijkadvies voor Engels raairgras op basis van drie jaar proefresultaten luidt: pas in stadium 31-32 (eerste, tweede knoop) een groeiregulator toe en vul dit indien gewenst aan met een tweede toepassing. Met de groeiregulatie als verzekeringspremie kan het rendement van de graszaadteelt verder worden verhoogd.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 onderzoek laten doen in drie verschillende graszaadtypen van Engels raaigras: diploïd voedertype, tetraploïd voedertype en diploïd sportveldtype. Het onderzoek is met name rondom proefboerderij de Rusthoeve te Colijnsplaat uitgevoerd. Tijdens de proeven is waargenomen op gewasstand, legering en uiteraard opbrengst. Er werd binnen de proef gevarieerd in tijdstip, hoeveelheid groeiregulatie, variatie van middel en het toedienen van een derde KAS gift bij hogere doseringen groeiregulatie. De proefresultaten hebben nu geleid tot een aangepast praktijkadvies voor groeiregulatie.

Daarnaast zijn er ook 3 jaar lang proeven uitgevoerd in rietzwenkgras voedertype, waarbij met name de verdeling van de stikstofgift gevarieerd werd. Zie hier het hele bericht.

Eerder deze maand werd het onderzoek naar groeiregulatie ook belicht in een artikel in Akkerwijzer. Daarin kwamen ook de ontwikkelingen in het gewasbeschermingspakket voor de graszaadteler aan bod, met name voor onkruidbestrijding en beheersing van zwarte roest.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden is een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft om de teelt van graszaad en graszoden te ondersteunen en te bevorderen door onderzoek en voorlichting. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf graszaadbedrijven in Nederland, twee graszaadtelers (van LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden. De werkgroep wordt ondersteund door Plantum en BO Akkerbouw.

Gerelateerde artikelen

Webinar: AOW in zicht

Ieder jaar stromen werknemers uit op basis van leeftijd. Zij gaan AOW ontvangen en een...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van...

Lees meer

Meld uw bedrijf aan voor Graduate School Matchmaking

Op 10 juni 2024 organiseert Plantum een matchmaking tussen aankomende PhD studenten en bedrijven in...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap