Veranderingen in Omgevingswet

23 | 07 | 2020

Veranderingen in Omgevingswet

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in was-wordt-tabellen. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.   Bron: website Aan de slag met de omgevingswet.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap