Veranderingen in Omgevingswet

23 | 07 | 2020

Veranderingen in Omgevingswet

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in was-wordt-tabellen. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.   Bron: website Aan de slag met de omgevingswet.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap