Vrijstelling Asulam

17 | 07 | 2019

Vrijstelling Asulam

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 voor de bestrijding van onkruiden in bloemzaadteelt, gezaaide zomerbloemen, spinazieproductieteelt, spinaziezaadteelt, hyacint, tulp en lelie. De aanvraag voor de bloemen- en spinazieteelten is door Plantum ingediend en die voor de bloembollen door de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur). Het betreft een tijdelijke vrijstelling (120 dagen) op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze vrijstelling is al enkele jaren achtereen afgegeven, ter overbrugging naar een reguliere toelating waaraan gewerkt wordt. Daarvoor moet echter eerst de werkzame stof asulam opnieuw Europees goedgekeurd worden: een proces dat (vele) jaren in beslag neemt.

Voor de meeste voornoemde gewassen gaat de vrijstelling in per 15 maart 2019, en vervalt deze 10 of 12 juli 2019. Alleen lelie- en spinazieproductieteelt hebben op eigen verzoek een latere ingangsdatum (20 april respectievelijk 26 april 2019) en daarmee een latere einddatum.

Er gelden strikte toepassingsvoorwaarden, die deels ook weer iets anders zijn dan in 2018. Zie voor een volledig overzicht de publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Agrichem Asulam 2 is een product van UPL Benelux BV. De coördinatoren effectief middelenpakket (CEMP’s) van Plantum, KAVB en LTO hebben met UPL samengewerkt om deze tijdelijke vrijstelling te realiseren. Ook werken we samen aan een nieuwe reguliere toelating van het middel voor onder andere de nu vrijgestelde toepassingen.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap