Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bloemenzaadteelt

25 | 02 | 2021

Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bloemenzaadteelt

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 voor de bestrijding van onkruiden in bloemenzaadteelt, gezaaide zomerbloemen, spinazieproductieteelt, spinaziezaadteelt, hyacint, tulp en lelie. De aanvraag voor de bloemen- en spinazieteelten is door Plantum ingediend, die voor de bloembollen door de KAVB. Het betreft een tijdelijke vrijstelling (maximaal 120 dagen) op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.Deze vrijstelling is al enkele jaren achtereen afgegeven, ter overbrugging naar een reguliere toelating waaraan gewerkt wordt. Daarvoor moet echter eerst de werkzame stof asulam opnieuw Europees goedgekeurd worden: een proces dat (vele) jaren in beslag neemt.

Dit besluit treedt in werking:

  1. in de bollenteelt van hyacint en tulp met ingang van 1 maart 2021 en vervalt op 15 mei 2021;
  2. in de bollenteelt van lelie met ingang van 20 april 2021 en vervalt op 17 augustus 2021;
  3. in de teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad met ingang van 15 maart 2021 en vervalt op 12 juli 2021;
  4. in de teelt van spinaziezaad met ingang van 15 maart 2021 en vervalt op 12 juli 2021;
  5. in de teelt van spinazie met ingang van 26 april 2021 en vervalt op 24 augustus 2021.

Voor de sierteeltgewassen geldt een nieuwe restrictie: Om residuen in honing te voorkomen in de bollenteelt van hyacint en tulp en in de teelt van bloemenzaad en zomerbloemen uitsluitend toepassen voordat de bloemen of bloemknoppen zichtbaar zijn (BBCH < 40).

Zie voor een volledig overzicht van de toepassingsvoorwaarden het besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Agrichem Asulam 2 is een product van UPL Benelux BV. De coördinatoren effectief middelenpakket (CEMP’s) van Plantum, KAVB en LTO hebben met UPL samengewerkt om deze tijdelijke vrijstelling te realiseren. Ook werken we samen aan een nieuwe reguliere toelating van het middel voor onder andere de nu vrijgestelde toepassingen.

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap