Vrijstelling herbicide Fox in Engels raaigras 2022 gerealiseerd

4 | 03 | 2022

Vrijstelling herbicide Fox in Engels raaigras 2022 gerealiseerd

Op verzoek van Plantum heeft de minister van LNV opnieuw een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Fox 480 SC (werkzame stof: bifenox), voor de bestrijding van de onkruiden ereprijs, akkerviooltje en dovenetels in de zaadteelt van Engels raaigras. De vrijstelling is van kracht vanaf 1 maart 2022 en vervalt op 30 april 2022. Er mag 1 keer 0,65 l/ha na opkomst worden ingezet.
Plantum heeft de vrijstelling aangevraagd op verzoek van de Werkgroep Graszaad en Graszoden, en in samenwerking met de toelatinghouder van het middel Adama.

Voor de andere graszaadsoorten is in 2019 een reguliere toelating gerealiseerd via de procedure voor uitbreiding van toelatingen voor ‘kleine toepassingen’ (NLKUG). Engels raaigras is geen erkende ‘kleine toepassing’. Daarom moest eerst enkele jaren aanvullend werkzaamheidsonderzoek met de lage dosering van 0,65 l/ha gedaan worden voor een toelating. Dit onderzoek, gefinancierd door de Werkgroep en door het Fonds Kleine Toepassingen, in inmiddels afgerond en de reguliere toelatingsaanvraag voor Engels raaigras is ingediend. Ter overbrugging naar de reguliere toelating was nu weer vrijstelling aangevraagd.

Daarnaast blijven we ons inzetten voor erkenning van de totale graszaadteelt als ‘kleine toepassing’.

Een wijziging in deze vrijstelling voor Engels raaigras ten opzichte van vorig jaar, en ook ten opzichte van de reguliere toelating van 0,65 l/h Fox in de kleine graszaadsoorten, is dat vereist wordt dat gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5. Adama zal trachten dit tezijnertijd, bij de reguliere toelating, weer van het etiket te krijgen.

Zie voor het volledige besluit, de voorwaarden en overwegingen de publicatie in de Staatscourant.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap