Website Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

12 | 06 | 2023

Website Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

De website, die het ministerie van LNV heeft laten maken voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, is live. De website is hier te vinden.

De website zal gebruikt gaan worden om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 te informeren over de voortgang ervan. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het plaatsen van nieuwsberichten. Daarnaast zal 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen. Ook de nieuwe producten van afgeronde acties (zoals onderzoeks- en adviesrapporten) zullen op de website geplaatst worden met daarbij een nieuwsbericht over dit nieuwe product.  Partners in het Uitvoeringsprogramma, zoals Plantum, kunnen ook berichten aanleveren die interessant zijn om op de website te plaatsen.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap