Website Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

12 | 06 | 2023

Website Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

De website, die het ministerie van LNV heeft laten maken voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, is live. De website is hier te vinden.

De website zal gebruikt gaan worden om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 te informeren over de voortgang ervan. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het plaatsen van nieuwsberichten. Daarnaast zal 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen. Ook de nieuwe producten van afgeronde acties (zoals onderzoeks- en adviesrapporten) zullen op de website geplaatst worden met daarbij een nieuwsbericht over dit nieuwe product.  Partners in het Uitvoeringsprogramma, zoals Plantum, kunnen ook berichten aanleveren die interessant zijn om op de website te plaatsen.

Gerelateerde artikelen

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik...

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten...

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap