Weetje over groene middelen

10 | 08 | 2020

Weetje over groene middelen

Een basisstof is een stof die al voor een ander doel op de markt is (bijvoorbeeld als voedingsmiddel, zoals azijn of bier), maar die ook als gewasbeschermingsmiddel werkt en gebruikt mag worden. Eventuele risico’s zijn namelijk al bij het oorspronkelijke gebruik bepaald. Let wel: de basisstof mag wél als gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt, maar níet als zodanig worden verkocht.

Een basisstof heeft per definitie een laag risico en heeft geen effect op de hormoonhuishouding, het immuunsysteem of (de ontwikkeling van) het zenuwstelsel.

De toegelaten basisstoffen staan met de Nederlandstalige officiële gebruiksvoorwaarden ook op de website van het Ctgb. Hier kunnen ook de etiketten worden gevonden die horen bij de betreffende basisstof.

Op de website van het Ctgb (www.ctgb.nl) komt u via de link naar de Toelatingendatabank daar terecht waar alle toelatingen staan gepubliceerd. Hier kan via de optie uitgebreide filters, op het toelatingstype worden gefilterd. Daar kan worden gekozen voor basisstoffen en komen alle in Nederland toegelaten basisstoffen (dit zijn er momenteel 19) in beeld. Van deze stoffen zijn de bijbehorende etiketten aanwezig op de Ctgb website.

Gerelateerde artikelen

Denomination of Pe: 20, a new race of downy mildew in spinach

Consistent, clear, and timely communication about new races of the spinach downy mildew pathogen is...

Lees meer

EU voortgang regels rassenregistratie (PRM)

Nieuwe regels zijn in de maak voor rassenregistratie en productie en het in de handel...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

De handreiking weerbare rassen van Plantum is gepresenteerd op 8 april 2024.

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap