Werkgeversjournaal voor agrarische werkgevers

3 | 06 | 2021

Werkgeversjournaal voor agrarische werkgevers

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw start met maandelijkse videojournaals voor werkgevers. Het aanspreekpunt voor werkgevers in de agrarische sector wil boeren en tuinders op deze manier laagdrempelig informeren over actualiteiten en belangrijke thema’s. Het eerste werkgeversjournaal staat nu online en is te vinden op https://werkgeverslijn.nl/werkgeversjournaal/

 In het eerste journaal staat de Werkgeverslijn stil bij de nieuwe cao Open Teelten en wordt er aandacht besteed aan het thema arbeidsduur in piektijden. Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, neemt ondernemers verder mee in regels omtrent feestdagen. Marco Bellekom, eveneens adviseur bij de Werkgeverslijn, geeft antwoord op de vraag: “Kan een piekarbeider langer dan acht weken bij mij werken?”

De journaals zijn een uitbreiding op het aanbod van de Werkgeverslijn. De doelgroep van de Werkgeverslijn is volgens Eleveld breed en gevarieerd. ‘We bedienen hr-adviseurs op grote agrarische bedrijven, maar ook de vrouw van de agrarisch ondernemer die het administratieve deel rondom werkgeverschap regelt. De een belt voor vragen liever met onze adviseurs, de ander kijkt een webinar of leest artikelen in Nieuwe Oogst.’ Met de journaals, maar ook met de podcasts die recent zijn gelanceerd, biedt de Werkgeverslijn werkgevers nog meer mogelijkheden om kennis te vergaren. Werkgevers kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de Werkgeverslijn, bovenaan de nieuwspagina, om er zeker van te zijn dat ze geen aflevering missen.

Wat is de Werkgeverslijn land- en tuinbouw?
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een initiatief van LTO Noord samen met Glastuinbouw Nederland, ZLTO, LLTB, KAVB NFO, POV, Plantum en Anthos. Doel is om werkgevers in de sector maximaal te ondersteunen op het gebied van een correcte uitvoering van de cao, afdracht van premies en andere juridische zaken. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt mede gefinancierd met de premie die agrarisch werkgevers jaarlijks aan Colland Arbeidsmarkt betalen. Advies door de Werkgeverslijn is daarom voor iedere agrarische werkgever gratis.

Gerelateerde artikelen

Webinar: AOW in zicht

Ieder jaar stromen werknemers uit op basis van leeftijd. Zij gaan AOW ontvangen en een...

Lees meer

Handreiking weerbare rassen

Weerbare rassen, weerbaar uitgangsmateriaal en weerbaar telen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van...

Lees meer

Meld uw bedrijf aan voor Graduate School Matchmaking

Op 10 juni 2024 organiseert Plantum een matchmaking tussen aankomende PhD studenten en bedrijven in...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap