Nieuws

TuinzaadVitaal

Twee nieuwe films zijn geplaatst op Tuinzaadvitaal.nl.

Lees meer

Plantenonderzoek heeft veel impact voor wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij

De impact van plantenonderzoek is nu te lezen in de uitgave ‘Impact van Better Plants for New Demands 2013-2018’.

Lees meer

Jaar uitstel voor nieuwe regels GLB

Eind oktober is een voorstel gedaan om de nieuwe regels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid een jaar te verschuiven.

Lees meer

Tarieven onderzoeksbijdrage akkerbouw ongewijzigd

Vanaf begin december ontvangen akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2019 aan het collectieve akkerbouwonderzoek.

Lees meer

VVD vraagt aandacht voor SeedNL tijdens begrotingsbehandeling Tweede Kamer

Het belang van SeedNL wordt breed gedragen binnen de ministeries.

Lees meer

Teleurstelling over mislukte onderhandelingen IT PGRFA

Geen nieuwe mogelijkheden, geen nieuw SMTA, voor uitwisseling genetische bronnen

Lees meer

CAO Glastuinbouw algemeen verbindend

De huidige CAO Glastuinbouw, die geldt tot eind dit jaar, is definitief algemeen verbindend verklaard.

Lees meer

Ruimte voor kleine boeren

Samen met Oxfam-Novib en Euroseeds heeft Plantum een project afgesloten waarin ruimte gecreëerd wordt in het kwekersrecht voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden.

Lees meer

TuinzaadVitaal uitgelegd

TuinzaadVitaal uitgelegd Waarom is het slim om werk te maken van vitaliteit en inzetbaarheid binnen…

Lees meer

Vreugdenhil-Klugt en RijkZwaan in de prijzen

Tijdens het Hortigala 2019 op vrijdag 1 november ontvingen Combinatie Vreugdenhil-Klugt en RijkZwaan mooie prijzen.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking.

Lees meer

De landbouw en het landelijk gebied in NL in beeld

Minister Schouten heeft de opdracht gegeven om een houtskool-SWOT uit te werken in voorbereiding van het nieuwe GLB.

Lees meer