Nieuws

Tijdelijke cao-tekst en nieuw functiehandboek beschikbaar

Het ministerie van SZW heeft een ontvangstbevestiging aan de cao-partijen gestuurd van de aangemelde cao voor de glastuinbouw

Lees meer

Een jaar na de Europese uitspraak over gerichte mutagenese

Het is vandaag precies één jaar na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over gerichte mutagenese.

Lees meer

Startbijeenkomst Centrum voor Biotoetsen

Op 26 september vindt de startbijeenkomst over de lancering van het “virtueel” Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt plaats

Lees meer

Deadline full proposals Topsector TU call uitgesteld

De deadline voor full proposals voor de Call 2019 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is uitgesteld naar 31 augustus

Lees meer

Jaarverslag BO Akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft het jaarverslag 2018 digitaal gepubliceerd.

Lees meer

Vrijstelling Asulam

De minister van LNV heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2.

Lees meer

Voortzetting onderzoeksprogramma Groene Veredeling

Vorige week heeft de Tweede Kamer de motie van Roelof Bisschop (SGP) om het onderzoeksprogramma ook na dit jaar door te zetten unaniem aangenomen.

Lees meer

Ook CNV Vakmensen akkoord met cao-eindbod

CNV Vakmensen heeft ingestemd met het eindbod van de werkgeversorganisaties in de glastuinbouw.

Lees meer

Cao-akkoord voor de glastuinbouw

FNV heeft donderdag 20 juni aangegeven het eindbod van de werkgevers te accepteren.

Lees meer

Microbiologische risico’s bij groenten en fruit onder controle

Microbiologische risico’s bij groenten en fruit onder controle Bron: GroentenFruit Huis Bedrijven en organisaties in de…

Lees meer

World Food Prize 2019 voor Simon Groot

World Food Prize 2019 voor Simon Groot Op maandag 10 juni is door het State…

Lees meer

Meer ruimte voor uitzaai vanggewas

Meer ruimte voor uitzaai vanggewas Een van de maatregelen uit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn is…

Lees meer