Jaarplan Plantum 2023:
Future-proof in de
digitale transitie

Wapenfeiten

Dit zijn de 10 wapenfeiten van 2023.

 • #1

  export naar de VS

  Bij export naar de VS werden jonge planten, die voldeden aan het geconditioneerde teelt programma, tegengehouden door de aanwezigheid van mos. Door nauwe samenwerking met bedrijven, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en afnemers in de VS, heeft Plantum de United States Department of Agriculture laten inzien dat deze importen geen fytosanitair risico vormen.

   

   

   

 • #2

  Geen PRM verordening

  Plantum is er trots op dat we de Europese Commissie hebben kunnen overtuigen dat de sierteeltsector buiten de nieuwe Plant Reproductive Materials (PRM) verordening valt. Daarmee is deze sector vrijgesteld van rassenregistratie die vertraging van markttoegang en hoge kosten met zich meebrengt. Dit is een belangrijke stap, maar discussies over PRM gaan door in de Raad en het Europees Parlement.

   

   

   

 • #3

  CAO APP

  Nieuw voor Plantum-leden is de cao-app van de Cao Tuinzaadbedrijven. Deze is eind vorig jaar gelanceerd. Via de app hebben medewerkers in de tuinzaadsector laagdrempelig toegang tot de cao en de Arbocatalogus. De app is te gebruiken in het Nederlands en het Engels.

   

   

   

   

 • #4

  oplossing voor benefit-sharing

  Dankzij de inzet van Plantum heeft de Conventie van Biologische Diversiteit (CBD) besloten om te komen tot een multilaterale oplossing voor benefit-sharing over Digital Sequence Information (DSI). Bovendien is vastgelegd dat het nieuwe systeem ook ingezet moet kunnen worden voor fysieke genetische bronnen. Bij het uitwerken van deze multilaterale oplossing is grote zorgvuldigheid geboden. De details zijn cruciaal.

   

   

 • #5

  noodmaatregel voorkomen

  Door gezamenlijke inzet van Plantum, Euroseeds en de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel is een aantal zeer ongewenste aanscherpingen van de noodmaatregel voor het tomatenvirus ToBRFV voorkomen.

   

   

   

   

 • #6

  Fascination of Plants Day

  Op onze jaarlijkse Fascination of Plants Day is het belang van planten voor gezondheid, welzijn en duurzaamheid uitgedragen aan een breed publiek. Belangstellenden werden verleid in de Planten Peepshow en tijdens de Planten Peptalk bijgepraat door sprekers van verschillende organisaties.

   

   

   

   

 • #7

  biociden blijven beschikbaar

  Op voorstel van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verduidelijkte de Europese Commissie het grensvlak tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Meer desinfectiemiddelen kunnen als biociden beschikbaar blijven voor gebruik in de land- en tuinbouw. Plantum en Glastuinbouw Nederland drongen hierop aan omdat de inzet van desinfectiemiddelen voor preventie en hygiëne onmisbaar is in geïntegreerde gewasbescherming.

   
   

 • #8

  kwekersrecht verlengd

  Dankzij de inzet van Plantum is de duur van het nationale kwekersrecht op asperge en de soortgroepen houtig fruit en houtige siergewassen verlengd van 25 naar 30 jaar. Dat is in lijn met beschermingstermijn van een Europees kwekersrecht.

   

   

   

   

 • #9

  ruimte voor nieuwe veredelingsmethoden

  De Europese Commissie heeft mede op aandringen van Plantum een lang verwacht voorstel gepubliceerd, dat ruimte geeft aan het gebruik van enkele nieuwe veredelingsmethoden (zogenaamde NGTs). Er zijn nog enkele onduidelijkheden in het voorstel. Het proces in Brussel gaat daar hopelijk duidelijkheid over geven.

   

   

   
   

 • #10

  modernisering arbitragereglement

  Met de modernisering van het arbitragereglement kunnen we eenvoudiger en specifieker zaken afhandelen. De procedure werkt bij geschillen met experts in plaats van met rechters. Dit maakt het proces sneller en toegankelijker dan voorheen.