Nieuws

Nieuwe cao Glastuinbouw is een feit

De nieuwe cao Glastuinbouw is een feit! Zowel aan werkgeverszijde als door de vakbonden CNV-vakmensen en FNV is ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Lees meer

Europees Parlement stemt vóór Nieuwe Genomische Technieken

Het voorstel rond Nieuwe Genomische Technieken (NGT) is door het Europees Parlement met een meerderheid aangenomen tijdens de plenaire stemming op 7 februari.

Lees meer

Volledige tekst onderhandelings-resultaat

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat voor de cao Glastuinbouw is vastgesteld.

Lees meer

Onderhandelings-resultaat Cao Glastuinbouw

Werkgevers en vakbonden bereikte een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Glastuinbouw van 15 maanden met 7,2 procent tot meer dan 10 procent loonsverhoging.

Lees meer

Gezocht: Junior Communicatie-specialist Plantum (38 uur Gouda)

Plantum zoekt een junior communicatiespecialist met affiniteit voor sociale media en met een passie voor de groene sector.

Lees meer

SUR van tafel in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 22 november in een plenaire stemming de concept verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) verworpen.

Lees meer

Kostenindicatie Aardappel CGO 2024

De NAK heeft een kostenindicatie gegeven van het aardappel CGO voor komend jaar. Rassen moeten uiterlijk 15 december aangemeld worden voor deelname in 2024.

Lees meer

ISF Recognition Award voor Anke van den Hurk

Anke van den Hurk ontving de ISF Recognition Award tijdens haar laatste ISF vergadering.

Lees meer

INSCHRIJVING OPEN – Netwerkbijeenkomst MKB op WUR

De inschrijving is geopend voor de netwerkbijeenkomst voor het MKB van Plantum en WUR op 23 november 2023.

Lees meer

Nationale en Europese ontwikkelingen rondom de Sustainable Use Directive (SUR)

De Tweede Kamer en de Landbouwcommissie van het Europees Parlement erkennen het belang van zaadbehandeling voor geïntegreerde gewasbescherming.

Lees meer

Basiscursussen kwekersrecht

De komende tijd worden verschillende introductiecursussen en -webinars gegeven over kwekersrecht.

Lees meer

Lively discussions on innovative seed protection solutions

Plantum and Vertify organised another mini-symposium on future proof seeds at ‘Seeds meets Technology’.

Lees meer